Tin cậy

Photo Lab PRO Picture Editor: effects, blur & art

appsdo
34.03MB
Tải về
Tải về 500k - 3M
Phiên bản 3.6.9 4 giờ trước

Mô tả của Photo Lab PRO Picture Editor: effects, blur & art

Enhance your photos with over 640 beautiful frames, effects, filters or montages! Photo Lab PRO is an easy, quick and fun photo editor. You don’t need to be a photo editing ninja to make any photo funny and any portrait beautiful. Just pick a filter, frame or montage to use, then choose which image to process, and that’s it! Photo Lab PRO will do all the hard work to let you sit back, relax and get all the honor.

Please note that Photo Lab is an Internet-based application. It helps us keep your devices' memory free from tons of resources required to create high-quality artworks of your photos.

Photo Lab PRO has something to amend virtually any picture. It’s up to you which of photo editor superpowers to choose:
- photo montages to get your portrait on a vintage postcard or a birthday cake
- photo frames to surround a picture with fantastic landscapes, lifelike scenes or cute cartoon characters
- face in hole effects to become Iron Man, Darth Vader or Mona Lisa
- photo collages to stitch together dozens and hundreds of pictures
- photo filters to add a happy or a nostalgic mood to pictures
- magazine covers to make you an icon of Playboy or Vogue or put you on the cover of GQ
- text editor to add messages and create greeting cards
- other photo effects such as headwear, celebrity collages, monsters and more!

Some of tools to process your photos which are exclusive to the PRO version include:
- stylized photo effects to make your pictures look like a vintage card or retro film
- artistic filters to turn your photos into elegant drawings or paintings
- human-to-animal montages to give your face to a lion, cat or koala
- background effects to change surrounding of your photo into a dreamlike scenery.

The PRO version is also free of ads and watermarks and processed your photos much faster.

After you process an image with the Photo Lab photo editor you can share the result via Facebook, Twitter, Instagram and other social networks you love. Or you can upload resulting pictures to our servers to get short links and send them as personal messages or emails.

New photo frames and photo filters are added with each update. If you didn't find a particular photo montage or collage, contact the team and you might see it in the next version of Photo Lab PRO. We love hearing from our users and we aim to make Photo Lab PRO the best photo editor on Google Play!

Photo Lab PRO will change your life forever!*
__________
*Photo Lab PRO may or may not change your life but you're totally going to love it!
Nâng cao hình ảnh của bạn với hơn 640 khung hình đẹp, hiệu ứng, bộ lọc hoặc dựng phim! Photo Lab PRO là trình chỉnh sửa ảnh dễ dàng, nhanh chóng và thú vị. Bạn không cần phải là một ninja chỉnh sửa ảnh để làm cho bất kỳ bức ảnh hài hước và chân dung nào đẹp. Chỉ cần chọn bộ lọc, khung hoặc đoạn phim để sử dụng, sau đó chọn hình ảnh để xử lý và đó là hình ảnh! Photo Lab PRO sẽ làm tất cả các công việc khó khăn để cho phép bạn ngồi lại, thư giãn và nhận được tất cả danh dự.

Xin lưu ý rằng Photo Lab là một ứng dụng dựa trên Internet. Nó giúp chúng tôi giữ bộ nhớ của thiết bị của bạn miễn phí từ hàng tấn tài nguyên cần thiết để tạo ra các tác phẩm nghệ thuật chất lượng cao cho ảnh của bạn.

Photo Lab PRO có một cái gì đó để sửa đổi hầu như bất kỳ hình ảnh. Đó là tùy thuộc vào bạn mà các siêu sao biên tập ảnh sẽ chọn:
- Dựng phim hình ảnh để có được bức chân dung của bạn trên một bưu thiếp cổ điển hoặc một chiếc bánh sinh nhật
- khung ảnh để bao quanh một bức ảnh với phong cảnh tuyệt vời, những cảnh sống động như thật hoặc các nhân vật hoạt hình dễ thương
- đối mặt với hiệu ứng lỗ để trở thành Người sắt, Darth Vader hoặc Mona Lisa
- ảnh ghép để ghép hàng chục và hàng trăm bức ảnh
- bộ lọc ảnh để thêm một tâm trạng hạnh phúc hoặc hoài cổ vào ảnh
- bìa tạp chí để biến bạn thành biểu tượng của Playboy hoặc Vogue hoặc đưa bạn lên trang bìa của GQ
- Trình soạn thảo văn bản để thêm tin nhắn và tạo thiệp chúc mừng
- Hiệu ứng hình ảnh khác như mũ nón, ảnh ghép nổi tiếng, quái vật và hơn thế nữa!

Một số công cụ để xử lý ảnh của bạn độc quyền cho phiên bản PRO bao gồm:
- hiệu ứng hình ảnh cách điệu để làm cho hình ảnh của bạn trông giống như một thẻ cổ điển hoặc phim retro
- bộ lọc nghệ thuật để biến các bức ảnh của bạn thành các bức vẽ hoặc bức tranh trang nhã
- dựng phim từ người đến động vật để đưa khuôn mặt của bạn đến một con sư tử, mèo hoặc koala
- hiệu ứng nền để thay đổi xung quanh ảnh của bạn thành một khung cảnh thơ mộng.

Phiên bản PRO cũng không có quảng cáo và hình mờ và xử lý ảnh của bạn nhanh hơn nhiều.

Sau khi bạn xử lý một hình ảnh với trình chỉnh sửa ảnh Photo Lab, bạn có thể chia sẻ kết quả qua Facebook, Twitter, Instagram và các mạng xã hội khác mà bạn yêu thích. Hoặc bạn có thể tải ảnh kết quả lên máy chủ của chúng tôi để nhận các liên kết ngắn và gửi chúng dưới dạng tin nhắn hoặc email cá nhân.

Các khung ảnh và bộ lọc ảnh mới được thêm vào với mỗi lần cập nhật. Nếu bạn không tìm thấy một ảnh ghép hoặc ảnh ghép cụ thể, hãy liên hệ với nhóm và bạn có thể thấy nó trong phiên bản tiếp theo của Photo Lab PRO. Chúng tôi thích nghe từ người dùng của mình và chúng tôi muốn làm cho Photo Lab PRO trở thành trình chỉnh sửa ảnh tốt nhất trên Google Play!

Photo Lab PRO sẽ thay đổi cuộc sống của bạn mãi mãi! *
__________
* Photo Lab PRO có thể hoặc không thể thay đổi cuộc sống của bạn nhưng bạn hoàn toàn sẽ thích nó!

Xem thêm

Người dùng đánh giá cho Photo Lab PRO Picture Editor: effects, blur & art

3.49
882
5
363
4
110
3
188
2
34
1
187

Đánh giá Photo Lab PRO Picture Editor: effects, blur & art

Ngôn ngữ
Không có đánh giá nào trên Photo Lab PRO Picture Editor: effects, blur & art, hãy là người đầu tiên!

Cờ Photo Lab PRO Picture Editor: effects, blur & art

Cờ trusted
Hoạt động tốt 0
Cờ needs licence
Cần giấy phép 0
Cờ fake
Ứng dụng giả mạo 0
Cờ virus
Virus 0
Ảnh đại diện cửa hàng appsdo
Cửa hàng appsdo 1.32k 257.59k

Thông tin APK về Photo Lab PRO Picture Editor: effects, blur & art

Phiên bản APK 3.6.9
Khả năng tương thích Android 4.1.x+ (Jelly Bean)
Lập trình viên VicMan LLC
Chính sách riêng tư http://pho.to/policy.php


Tải về Photo Lab PRO Picture Editor: effects, blur & art APK
Tải về